Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszoną reklamacje w rozsądnym czasie. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, uznaje się iż została rozpatrzona pozytywnie przez Sprzedawcę. Pełna treść Regulaminu sklepu jest dostępna na stronie sklepu pod adresem: www.everestswisspharm.com . Towar nie odpowiadający Państwa oczekiwaniom lub wadliwy należy przesłać na adres: Magazyn Everest Swiss Pharm Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Każdy dodatek oferowany jako „gratis” do zakupionego towaru w przypadku zwrotu należy również odesłać w stanie nie noszącym znamion używalności.

Zwrot / odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamawianego towaru.

Korzystając z powyższego prawa Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy proponujemy skorzystanie z niniejszego formularza oraz dokonać zwrotu towaru na adres Sprzedawcy. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu. Na odesłanie towaru Klient ma 14 dni. Koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa Klient. Zwracany do Sprzedawcy towar musi być kompletny (zawierać musi wszystkie dołączone do niego elementy i/lub gratisy). Towary muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

EVEREST SWISS PHARM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska  6 lok. 32, 15-063 Białystok

Wysyłka na adres:

Magazyn Everest Swiss Pharm Sp. z o.o.

03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11

Telefon: 500 555 555

e-mail: reklamacje@everestswisspharm.com