Beta-glukan – właściwości

Wpływ beta-glukanu był istotny dla każdej z badanych osób

100%

Reducan Diabet to istotna regulacja poziomu gluozy i spadek jej stężenia nawet o 20%

20%

Reducan Lipid to unormowanie poziomu Cholesterolu, w tym LDL i jego spadek nawet o 10%

10%